top of page

Du học Mỹ - Top 10 trường tại Mỹ có chi phí thấp nhất cho sinh viên quốc tế

Đã cập nhật: 16 thg 8, 2022


du-hoc-my
du học Mỹ

Giữa việc đi lại, thị thực và nhiều trường đại học tính học phí cao hơn cho những người không cư trú, chi phí du học Mỹ có thể rất cao. Trong khi các bang đông dân cư như California và New York chiếm ưu thế về số lượng sinh viên quốc tế, những người học có kinh phí tiết kiệm thường có thể tìm được những giao dịch tốt ở những điểm đến ít truyền thống hơn. Trong số 233 trường được xếp hạng đã ghi danh ít nhất 25 sinh viên quốc tế và báo cáo tổng chi phí cho sinh viên quốc tế cho US News trong một cuộc khảo sát hàng năm, phần lớn trong số 15 trường cao đẳng có giá cả phải chăng nhất nằm ở Trung Tây. Chi phí hàng năm cho sinh viên quốc tế tại các trường này ở mức cao là $ 33.086 và thấp nhất là $ 26.035. Tổng chi phí bao gồm học phí và lệ phí phải trả cho sinh viên quốc tế - cộng với tiền ăn ở, sách vở, đi lại và các chi phí khác. Họ không tính đến bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính nào được trao. Dưới đây là 10 trường cao đẳng và đại học của Hoa Kỳ có tổng chi phí được báo cáo thấp nhất cho sinh viên quốc tế trong năm 2021-22. Các trường không báo cáo tổng chi phí du học Mỹ cho sinh viên quốc tế sẽ bị loại trừ.


Cao đẳng Monroe (NY)

Cao đẳng Monroe (NY)
Cao đẳng Monroe (NY)

Địa điểm: Bronx, New York

Xếp hạng Tin tức Hoa Kỳ: 62, Các trường đại học khu vực (miền Bắc)

Tổng chi phí, 2021-22: $ 33.086

Tổng số sinh viên tốt nghiệp, mùa thu năm 2020: 5.739

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2020: 452

Tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp 6 năm: 95%


Đại học Lindenwood (MO)

dai-hoc-lindewood
Đại học Lindenwood (MO)

Trường Đại học Lindenwood có chi phí du học Mỹ khá thấp, thích hợp cho các sinh viên quốc tế.

Địa điểm: St. Charles, Missouri

Xếp hạng Tin tức Hoa Kỳ: 299-391, Các trường đại học quốc gia

Tổng chi phí, 2021-22: $ 33.040

Tổng số sinh viên tốt nghiệp, mùa thu năm 2020: 4.822

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2020: 438

Tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp 6 năm: 60%


Đại học Akron (OH)

dai-hoc-akron
Đại học Akron (OH)

Vị trí: Akron, Ohio

Xếp hạng Tin tức Hoa Kỳ: 299-391, Các trường đại học quốc gia

Tổng chi phí, 2021-22: $ 32,718

Tổng số sinh viên chưa tốt nghiệp, mùa thu năm 2020: 13.651

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu năm 2020: 196

Tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp 6 năm: 62%


Đại học Western Michigan

dai-hoc-Western-Michigan
Đại học Western Michigan

Địa điểm: Kalamazoo, Michigan

Xếp hạng Tin tức Hoa Kỳ: 263, Các trường đại học quốc gia

Tổng chi phí, 2021-22: 32.104 USD

Tổng số sinh viên tốt nghiệp, mùa thu năm 2020: 16.554

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu năm 2020: 849

Tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp 6 năm: 66%


Đại học Bang Minnesota — Mankato

dai-hoc-bang-minnesota-mankato
Đại học Bang Minnesota — Mankato

Đại học Bang Minnesota — Mankato là ngôi trường có chi phí phù hợp cho các học sinh du học Mỹ bằng học bổng.

Địa điểm: Mankato, Minnesota

Xếp hạng Tin tức Hoa Kỳ: 79 , Các trường đại học khu vực (Trung Tây)

Tổng chi phí, 2021-22: $ 32.070

Tổng số sinh viên tốt nghiệp, mùa thu năm 2020: 12,765

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu năm 2020: 1,006

Tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp 6 năm: 51%


Đại học Indiana — South Bend

dai-hoc-Indiana-South-Bend
Đại học Indiana — South Bend

Địa điểm: South Bend, Indiana

Xếp hạng Tin tức Hoa Kỳ: 119-157, Các trường đại học khu vực (Trung Tây)

Tổng chi phí, 2021-22: $ 31,863

Tổng số sinh viên tốt nghiệp, mùa thu năm 2020: 4.375

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu năm 2020: 112

Tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp 6 năm: 50%


Đại học Nebraska — Kearney

dai-hoc-Nebraska-Kearney
Đại học Nebraska — Kearney

Địa điểm: Kearney, Nebraska

Xếp hạng Tin tức Hoa Kỳ: 34 , Các trường đại học khu vực (Trung Tây)

Tổng chi phí, 2021-22: $ 30,982

Tổng số sinh viên chưa tốt nghiệp, mùa thu năm 2020: 4.385

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2020: 197

Tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp 6 năm: 59%


Đại học bang Truman (MO)

dai-hoc-bang-Truman
Đại học bang Truman (MO)

Địa điểm: Kirksville, Missouri

Xếp hạng Tin tức Hoa Kỳ: 6, Các trường đại học khu vực (Trung Tây)

Tổng chi phí, 2021-22: $ 30,523

Tổng số sinh viên tốt nghiệp, mùa thu năm 2020: 4.389

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu 2020: 277

Tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp 6 năm: 60%


Đại học bang Missouri Đông Nam

dai-hoc-bang-missouri-dong-nam
Đại học bang Missouri Đông Nam

Địa điểm: Cape Girardeau, Missouri

Xếp hạng Tin tức Hoa Kỳ: 74, Các trường đại học khu vực (Trung Tây)

Tổng chi phí, 2021-22: $ 30.343

Tổng số sinh viên tốt nghiệp, mùa thu năm 2020: 8.929

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu năm 2020: 271

Tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp 6 năm: 48%

14 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


Zalo logo Transp.jpg
WhatsApp.svg.webp
VN Phone Number Image 17JUL23.jpg
FN Phone Number Image 17JUL23.jpg
bottom of page