top of page

Cyprus

  • Đầu tư bất động sản từ 300.000 € trở lên

  • 3 thế hệ di cư có sẵn

  • Thẻ thường trú 5 năm, không yêu cầu bạn phải ở lại Síp liên tục

  • 5 năm cư trú trong thời hạn 7 năm xin quốc tịch

  • Hưởng nhiều ưu đãi, du lịch, giáo dục, chăm sóc sức khỏe miễn phí


Ava Plaza

Ava Plaza brand tile.png


Info PDF

Zalo logo Transp.jpg
WhatsApp.svg.webp
VN Phone Number Image 17JUL23.jpg
FN Phone Number Image 17JUL23.jpg
bottom of page