top of page

Acerca de

dinh-cu-tay-ban-nha-2a.jpg

Visa đầu tư Tây Ban Nha

Nhà đầu tư cần đâu tư từ 500,000€ vào bất động sản. Nhà đầu tư được nhận thẻ thường trú 5 năm, sau 10 năm quý vị nộp đơn xin quốc tịch. Nhà đầu tư được định cư gia đình 3 thế hệ, được tự do đi lại trong khối thịnh vương chung Châu Âu, hưởng đầy đủ phúc lợi xã hội của khối thịnh vượng chung Châu Âu, được hưởng nhiều ưu đãi, giáo dục, y tế miễn phí.

Yêu cầu

Một trong các khoản đầu tư sau:

  • Đầu tư vào bất động sản ít nhất 500.000 EUR

  • Đầu tư vào cổ phần trong một công ty ở Tây Ban Nha hoặc có tiền gửi từ 1 triệu EUR trở lên.

  • Đầu tư vào nợ công của Tây Ban Nha, tối thiểu 2 triệu EUR.

Những lợi ích

  • Không yêu cầu thời gian ở lại tối thiểu

  • Visa đầu tư được gia hạn hai năm một lần

  • Quí vị và các thành viên trong gia đình đi du lịch tự do trong Khu vực Schengen

  • Thường trú nhân trong 5 năm và quốc tịch có hộ chiếu EU trong 10 năm

dinh-cu-tay-ban-nha-0.jpg
dinh-cu-tay-ban-nha-1.jpg

Hãy để chúng tôi giúp quí vị thực hiện ước mơ của mình bằng cách gọi điện hoặc gửi email cho chúng tôi ngay hôm nay!

Zalo logo Transp.jpg
WhatsApp.svg.webp
VN Phone Number Image 17JUL23.jpg
FN Phone Number Image 17JUL23.jpg
bottom of page