top of page

Greece

  • Đầu tư bất động sản 250.000 € hoặc bằng loại hình đầu tư khác

  • 3 thế hệ di cư có sẵn

  • Thẻ thường trú 5 năm, không yêu cầu bạn phải ở lại Hy Lạp liên tục

  • 5 năm cư trú trong thời hạn 7 năm xin quốc tịch

  • Hưởng nhiều ưu đãi, du lịch, giáo dục, chăm sóc sức khỏe miễn phí


Ilisó Suites

ILISO Suites brand tile.png


Info PDF

Zalo logo Transp.jpg
WhatsApp.svg.webp
VN Phone Number Image 17JUL23.jpg
FN Phone Number Image 17JUL23.jpg
bottom of page