top of page

Visa Mỹ - Chính sách Miễn phỏng vấn dành cho một số loại Thị Thực Không Định Cư

Đã cập nhật: 5 thg 8, 2022


chinh-sach-mien-phong-van-danh-cho-mot-so-loai-thi-thuc-khong-dinh-cu
chính sách miễn phỏng vấn dành cho một số loại thị thực không định cư

Với sự tham vấn của Bộ An ninh Nội địa, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đã tạm thời cho phép các viên chức lãnh sự miễn phỏng vấn đến cuối năm 2022 đối với những đương đơn xin thị thực không định cư diện làm việc tạm thời có hồ sơ bảo lãnh đã được Sở Di trú và Nhập tịch (USCIS) chấp thuận. Chính sách này áp dụng cho những người xin thị thực loại H-1, H-3, H4, L, O, P và Q đáp ứng một số điều kiện nhất định. Các điều kiện này bao gồm: – đương đơn phải nộp đơn xin thị thực tại nước mà họ có quốc tịch hoặc đang sinh sống, – đương đơn đã từng được cấp bất kỳ loại thị thực Hoa Kỳ nào trước đó, và chưa từng bị từ chối thị thực Hoa Kỳ trừ khi kết quả từ chối đó đã được khắc phục hoặc miễn trừ – đương đơn không thuộc diện chắc chắn không đủ điều kiện hoặc có khả năng không đủ điều kiện miễn phỏng vấn.

Chính sách này cũng có thể áp dụng đối với các đương đơn lần đầu xin thị thực loại H-1, H-3, H-4, L, O, P, và Q là công dân của các nước tham gia chương trình miễn thị thực (VWP), nếu họ đã từng nhập cảnh Hoa Kỳ thông qua Hệ thống Cấp phép Đi lại Điện tử (ESTA), đồng thời không thuộc diện chắc chắn không đủ điều kiện hoặc có khả năng không đủ điều kiện.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng gia hạn hiệu lực chính sách miễn phỏng vấn đến hết năm 2022 đối với một số đương đơn xin thị thực là du học sinh, giáo sư, nghiên cứu sinh, học giả ngắn hạn, và chuyên gia xin thị thực diện F, M, và J học thuật. Điểm mới duy nhất so với chính sách trước đây là đối với các đương đơn là công dân của một nước VWP thì họ phải từng đến Hoa Kỳ thông qua Hệ thống Cấp phép Đi lại Điện tử ESTA. Ngoài ra, tất cả các đương đơn phải xin thị thực tại nước mà họ có quốc tịch hoặc đang sinh sống. Tương tự như chính sách áp dụng cho thị thực diện được bảo lãnh nêu trên, viên chức lãnh sự có quyền miễn phỏng vấn đối với những đương đơn xin thị thực diện F, M và J học thuật đã từng được cấp bất kỳ loại thị thực Hoa Kỳ nào,và chưa từng bị từ chối thị thực Hoa Kỳ trừ khi kết quả từ chối đó đã được khắc phục hoặc miễn trừ, đồng thời không thuộc trường hợp chắc chắn không đủ điều kiện hoặc có khả năng không đủ điều kiện. Chính sách này cũng áp dụng đối với các đương đơn lần đầu xin thị thực loại F,M và J học thuật là công dân của quốc gia VWP đã từng nhập cảnh Hoa Kỳ qua hệ thống điện tử cấp phép đi lại Hoa Kỳ (ESTA) và không thuộc trường hợp chắc chắn không đủ điều kiện hoặc có khả năng không đủ điều kiện.

Chính sách cho phép miễn phỏng vấn đối với một số đương đơn diện H-2 (lao động nông nghiệp và phi nông nghiệp tạm thời) cũng đã được gia hạn hiệu lực đến hết năm 2022.

Ngoài ra, các đương đơn gia hạn bất kỳ loại thị thực nào trong vòng 48 tháng sau khi thị thực cũ hết hạn cũng đủ điều kiện tham gia chương trình gia hạn thị thực qua đường bưu điện.


Nguồn: Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM

16 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


Zalo logo Transp.jpg
WhatsApp.svg.webp
VN Phone Number Image 17JUL23.jpg
FN Phone Number Image 17JUL23.jpg
bottom of page